Om oss

Varbergs Precision är specialiserad på flexibel legotillverkning i korta och 
medellånga serier. Med hjälp av CAD/CAM och erfaren personal fräser 
och svarvar vi mycket komplicerade detaljer med snäva toleranser.

Vi är tillräckligt stora för att vara en pålitlig underleverantör och tillräckligt små för att ha den flexibilitet och överblick som garanterar snabb hantering och förstklassig service.

Tillsammans med våra kunder vidareutvecklar vi idéer med hjälp av en modern maskinpark och kunniga medarbetare.

Vår målsättning är att kunden alltid ska se oss som en naturlig samarbetspartner.

Affärsidé

Vår affärsidé är att hjälpa kunden få sina detaljer från ritning till färdig produkt snabbt, smidigt, leverans och kvalitétssäkert.

Vision

Att ständigt utvecklas och att leda istället för att följa.
Vara den mest attraktiva arbetsgivaren i vårt segment.